Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách“) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Theo Chính sách này “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật
chính sách bảo mật

1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, sử dụng website CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào , Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn

2 Mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ thực hiện thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Seller/ Khách hàng của Seller vào những mục đích như sau:

– Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Seller/ Khách hàng

– Duy trì tài khoản đăng nhập: Để duy trì tài khoản cá nhân của Seller trên sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ

– Phục vụ cho dịch vụ chăm sóc Seller: Phản hồi các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại của Seller/ Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ

– Cá nhân hóa: CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ có thể tổ hợp dữ liệu thu thập được để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một Seller và từ đó cho phép CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Seller trên Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phân tích xu hướng bán hàng của Seller và phục vụ Seller/ Khách hàng với những quảng cáo, giới thiệu được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Seller.

– An ninh: Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo tài khoản nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho Seller/ Khách hàng khi hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ

– Theo quy định pháp luật: Tùy thuộc vào quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Dùng cho những mục đích khác của CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ

 3. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

– Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Seller/ Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

– Việc cung cấp thông tin cá nhân của Seller/ buyer cho bên thứ ba chỉ được thực hiện trong trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) Khi đối tác của CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ là bên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ chỉ cung cấp những thông tin cần thiết cho hoạt động vận chuyển sản phẩm; (ii) Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (iii) Trong trường hợp mà CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (iv) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn thông tin cá nhân của Seller/ Khách hàng hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ; (v) Chuyển giao hoạt động kinh doanh (nếu có).

4. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

– Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi yêu cầu cho chuyên viên của chúng tôi tại địa chỉ email shoponlinetot@gmail.com

– Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

– Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Bảo mật dữ liệu cá nhân.

CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ luôn cố gắng nỗ lực trong phạm vi cho phép để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Seller, như sau:

– Thông tin cá nhân của Seller/ Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và tuân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Seller/ Khách hàng chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý của Seller

– Chỉ những nhân viên, người đại diện và các cá nhân liên quan của CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ mới có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân của Seller/ Khách hàng trong giới hạn cho phép.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Seller/ Khách hàng, CSSK sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho Seller được biết.

– Khi đăng ký thành viên, Seller/ Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu từ CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến bảo mật thông tin của Seller/ Khách hàng nếu như những thông tin cá nhân của Seller cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thông tin liên hệ

Khi Seller/ Khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, khiếu nại về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ, Seller có thể liên hệ tới Sàn giao dịch TMĐT CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ bằng cách:

– Gọi điện thoại đến hotline: 0978665891

– Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: shoponlinetot@gmail.com

Shopping cart