Cập Nhật 10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự

Cập Nhật 10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự

Cập nhật 10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự nếu không đủ điều kiện thì công dân bị gọi sẽ được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

Vậy tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự là gì? Danh mục 10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự bao gồm những bệnh nào? Cùng CUỘC SỐNG SỨC KHOẺ tìm hiểu các bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự qua bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự
Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo quy định này, người tham gia nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe nhất định. Có 6 loại sức khỏe được phân loại dựa trên điểm số từ bác sĩ, điểm này phản ánh tình trạng sức khỏe của người đó. Căn cứ vào từng mức độ bệnh tật để bác sĩ cho điểm từ 01 đến 06 tương ứng với tình trạng sức khỏe rất tốt, tốt, khá, trung bình, kém, rất kém. Đồng thời, căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe thành 06 loại cụ thể như sau:

 1. Loại 1: Đạt điểm 01 cho tất cả 8 chỉ tiêu.
 2. Loại 2: Có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 02.
 3. Loại 3: Có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 03.
 4. Loại 4: Có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 04.
 5. Loại 5: Có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 05.
 6. Loại 6: Có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 06.

Đối với các cơ quan và đơn vị quân sự đặc biệt, quy định tiêu chuẩn sức khỏe có thể khác biệt và được áp dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những người có sức khỏe loại 3, bao gồm tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên), nghiện ma túy, và nhiễm HIV/AIDS.

Để đảm bảo đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân không chỉ cần có sức khỏe thuộc loại 1, 2, 3 mà còn phải đáp ứng các yếu tố khác như độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị và văn hóa.

Đối tượng miễn nghĩa vụ quân sự

Đi nghĩa vụ quân sự
Đi nghĩa vụ quân sự

 Đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

Đối tượng được miễn gọi nghĩa vụ quân sự

Để hiểu rõ về đối tượng được miễn gọi nghĩa vụ quân sự, chúng ta có thể xem xét các trường hợp được quy định chi tiết tại Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Những người sau đây sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự:

 1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một:
  • Nếu bạn là con của người đã hi sinh (liệt sĩ) hoặc con của thương binh hạng một, bạn sẽ không bị gọi nhập ngũ.
 2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ:
  • Nếu bạn là anh hoặc em trai của người đã hi sinh, bạn cũng được miễn gọi nghĩa vụ quân sự.
 3. Một con của thương binh hạng hai:
  • Con của thương binh hạng hai cũng không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
 4. Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên:
  • Nếu bạn là con của người bệnh binh và khả năng lao động của họ suy giảm đến mức 81% trở lên, bạn sẽ được miễn gọi nhập ngũ.
 5. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên:
  • Con của người nhiễm chất độc da cam và có khả năng lao động suy giảm từ 81% trở lên cũng không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
 6. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân:
  • Những người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân hoặc Công an nhân dân, cũng được miễn gọi nhập ngũ.
 7. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:
  • Những người này, sau khi được điều động đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên, cũng không bị gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, quan trọng là nếu những người này tự nguyện muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, họ vẫn có thể được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách những người được miễn gọi nhập ngũ cần được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức trong vòng 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định danh mục bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự tại bảng số 3 Phụ lục 1theo quy định pháp luật hiện hành thì có 10 bệnh được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự là những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, bao gồm:

STTTÊN BỆNHMÃ BỆNH ICD10
1Tâm thần:
– Tâm thần phân liệt
– Rối loạn loại phân liệt
– Rối loạn hoang tưởng dai dẳng
– Rối loạn loạn thần cấp và nhất thời
– Rối loạn hoang tưởng cảm xúc
– Rối loạn phân liệt cảm xúc
– Rối loạn loạn thần không thực tổn khác
– Loạn thần không thực tổn không biệt định
(F20-F29)
2
Động kinh
G40
3Bệnh ParkinsonG20
4Mù một mắtH54.4
5ĐiếcH90
6Di chứng do lao xương, khớp
B90.2
7Di chứng do phongB92
8Các bệnh lý ác tính
– Nhóm bệnh u ác tính
– Nhóm bệnh u tân sinh tại chỗ
– Bệnh đa hồng cầu
– Hội chứng loạn sản tủy xương
– U tân sinh khác không chắc chắn hoặc không biết sinh chất của mô ulympho, mô tạo huyết và mô liên qua
C00 đến C97; D00 đến D09; D45-D47
9Người nhiễm HIV
– Nhiễm trùng và ký sinh trùng trên người nhiễm HIV
– U ác tính trên người nhiễm HIV
– Bệnh HIV dẫn đến các bệnh xác định khác
– Bệnh HIV dẫn đến bệnh lý khác
– Bệnh do HIV không xác định
B20 đến B24, Z21
10Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng
10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự

Thẩm quyền quyết định miễn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ như sau:
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.
– Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi đi nghĩa vụ quân sự?

Đi nghĩa vụ quân sự

Tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:
Độ tuổi gọi nhập ngũ
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Như vậy, công dân đủ 18 tuổi thì sẽ được gọi đi nghĩa vụ quân sự

>>> XEM THÊM BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC SỨC KHOẺ

>>> XEM HỘP QUÀ TẶNG QUÀ BIẾU

0/5 (0 Reviews)
Chúng tôi rất vui khi nghe suy nghĩ của bạn

   Bình Luận

   Shopping cart